Thay đổi thời gian sáng màn hình

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập App list, chọn Settings.

 

 

Bước 2: Chọn system > lock screen.

 

 

Bước 3: Chọn Screen times out after.

 

 

Bước 4: Chọn thời gian sáng màn hình thích hợp mà bạn muốn.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU