Biến điện thoại thành điểm phát Wi-Fi di động

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập CÀI ĐẶT TOÀN BỘ > Thêm.

 

 

Bước 2: Chọn USB Internet  & điểm truy cập di động.

 

 

Bước 3: Chọn Điểm phát sóng Wi-Fi di động.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU