Phát Wi-Fi qua kết nối Bluetooth

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt hệ thống > Thêm.

 

 

Bước 2: Chọn Điểm thu phát riêng.

 

 

Bước 3: Chọn biểu tượng Bluetooth > Chia sẻ mạngBluetooth.

 

 

Bước 4: Kéo “On”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU