Hướng dẫn thực hiện cuộc gọi trên Wing P4000

vào ngày 19/07/2016 câu trả lời• 146 lượt xem

Gọi điện thoại

- Từ trang chủ, chọn  Điện thoại để vào màn hình quay số
- Nhập số điện thoại cần gọi
- Chọn biểu tượng gọi và chọn SIM để gọi
- Chọn biểu tượng để kết thúc cuộc gọi

Trả lời điện thoại

Khi có cuộc gọi đến, kéo biểu tượng điện thoại sang phải để  trả lời (kéo sang trái để từ chối)

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU