Chia sẻ internet trên PC chạy Window qua cáp USB

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Chung > Khác.

 

 

Bước 2: Chọn Dùng làm điểm truy cập Internet qua USB.

 

 

Bước 3: Kéo “Bật”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU