Hướng dẫn lưu tên vào danh bạ trên Wiko Lenny 3

vào ngày 04/05/2017 câu trả lời• 43 lượt xem

Cách lưu tên liên hệ mới vào danh bạ trên Wiko Lenny 3:

Bước 1: Vào trình gọi điện

 

 

Bước 2: Nhập số điện thoại bạn cần lưu tên vào danh bạ

 

 

Bước 3: Chọn Tạo liên hệ mới

 

 

 

Bước 4: Chọn Điện thoại

 

 

Bước 5: Nhập tên người bạn cần lưu vào danh bạ, sau đó đánh vào dấu tick

 

 

Như vậy là bạn đã lưu liên hệ mới thành công.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU