Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên Sony Xperia Z5 Compact

vào ngày 28/05/2016 câu trả lời• 184 lượt xem

1. Trong phần Cài đặt của máy kéo xuống phía dưới để tìm kiếm Tab Sao lưu và khôi phục cài đặt gốc. Truy cập Tab và trong cài đặt mới chọn Cài lại dữ liệu của nhà SX.

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên Sony Xperia Z5 Compact

 

 

2. Ở cửa sổ cài đặt mới chọn Đặt lại điện thoại và sau đó ấn Đồng ý hoặc nhập mã PIN để khôi phục lại cài đặt gốc.

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên Sony Xperia Z5 Compact

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU