Thiết lập tùy chọn cài đặt nhanh

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > ASUS customized settings.

 

 

Bước 2: Chọn Tùy chọn cài đặt nhanh.

 

 

Bước 3: Chọn các công vụ và các mục hiển thị trên cửa sổ cài đặt nhanh.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU