Khóa màn hình bằng mật khẩu

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Lock screen.

 

 

Bước 2: Chọn Screen lock.

 

 

Bước 3: Chọn Password.

 

 

Bước 4: Nhập mật khẩu mà bạn muốn đặt, chọn Continue.

 

 

Bước 5: Nhập lại mật khẩu bạn vừa nhập, chọn “OK”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU