Biến điện thoại thành điểm phát Wifi

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > More.

 

 

Bước 2: Chọn Tethering.

 

 

Bước 3: Chọn Wi-Fi hotspot.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU