Mua trước trả sau

       Bật tính năng tránh kết nối Wi-Fi kém

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Wi-Fi.

        

        

       Bước 2: Chọn biểu tượng góc phải bên dưới màn hình, chọn Nâng cao.

        

        

       Bước 3: Chọn Tránh kết nối kém.