Điều khiển đèn nền thông minh trên Sony Xperia Z

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Từ Màn hình Chủ, nhấn biểu tượng Menu để mở bảng ứng dụng

Tìm và nhấn Cài đặt > Màn hình > Điều khiển đèn nền thông minh.

Kéo thanh trượt bên cạnh Điều khiển đèn nền thông minh sang phải.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU