Điều chỉnh thời gian chờ tắt màn hình trên Sony Xperia Z

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn biểu tượng Menu để mở bảng ứng dụng

Tìm và nhấn Cài đặt > Màn hình > Ngủ.

Chọn một tùy chọn.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU