Mua trước trả sau

       Điều chỉnh thời gian chờ tắt màn hình trên Sony Xperia Z

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn biểu tượng Menu để mở bảng ứng dụng

       Tìm và nhấn Cài đặt > Màn hình > Ngủ.

       Chọn một tùy chọn.

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU