Cài đặt nhạc chuông trên Sony Xperia Z

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn Menu để mở bảng ứng dụng

Tìm và nhấn Cài đặt > Âm thanh > Nhạc chuông điện thoại.

Chọn nhạc chuông -> để xác nhận, nhấn Xong.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU