Hướng dẫn tìm kiếm ứng dụng trên Sony Xperia XA

vào ngày 06/07/2016 câu trả lời• 195 lượt xem

1. Ở màn hình chính, vuốt ở vị trí bất kì trong màn hình để bật ra Tab tìm kiếm như trong ảnh.

Hướng dẫn tìm kiếm ứng dụng trên Sony Xperia XA

 

 

2. Sau đó gõ đúng tên ứng dụng cần tìm kiếm.

Hướng dẫn tìm kiếm ứng dụng trên Sony Xperia XA

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU