Hướng dẫn tìm kiếm ứng dụng trên Sony Xperia XA Ultra

vào ngày 07/07/2016 câu trả lời• 240 lượt xem

1. Ở màn hình chính, vuốt ở vị trí bất kì trong màn hình để bật ra Tab tìm kiếm như trong ảnh.

Hướng dẫn tìm kiếm ứng dụng trên Sony Xperia XA Ultra

 

 

2. Sau đó gõ đúng tên ứng dụng cần tìm kiếm.

Hướng dẫn tìm kiếm ứng dụng trên Sony Xperia XA Ultra

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU