Hướng dẫn tìm kiếm ứng dụng trên Sony Xperia X

vào ngày 07/07/2016 câu trả lời• 174 lượt xem

1. Ở màn hình chính, vuốt ở vị trí bất kì trong màn hình để bật ra Tab tìm kiếm như trong ảnh.

Hướng dẫn tìm kiếm ứng dụng trên Sony Xperia X

 

 

2. Sau đó gõ đúng tên ứng dụng cần tìm kiếm.

Hướng dẫn tìm kiếm ứng dụng trên Sony Xperia X

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU