Mua trước trả sau

       Thêm một số vào liên lạc từ nhật ký cuộc gọi trên Sony Xperia T2 Ultra Dual

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Từ trình nhật ký cuộc gọi, tìm đến số bạn muốn thêm vào danh bạ

       Chạm và giữ số, sau đó nhấn Thêm vào Danh bạ.

       Nhấn tạo liên lạc mới -> Chỉnh sửa chi tiết liên lạc và nhấn Đã xong.

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU