Thêm liên lạc trong danh bạ Sony Xperia T2 Ultra Dual

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Chọn biểu tượng Menu để mở bảng ứng dụng, sau đó ấn biểu tượng danh bạ

Nhấn biểu tượng thêm liên lạc (có hình dấu +)

Nhập hoặc chọn thông tin bạn muốn cho liên lạc -> hoàn tất -> Đã xong

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU