Mua trước trả sau

       Thêm hẹn giờ báo thức trên Sony Xperia T2 Ultra Dual

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Từ Màn hình Chủ, nhấn biểu tượng Menu để mở bảng ứng dụng

       Tìm và nhấn Báo thức và đồng hồ -> Nhấn biểu tượng dấu +

       Nhấn Thời gian và điều chỉnh thời gian bằng cách cuộn lên và xuống -> Nhấn Cài.

       Nếu muốn, hãy chỉnh sửa cài đặt báo thức khác -> Nhấn Xong.

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU