Tạo mật khẩu khóa màn hình trên Sony Xperia T2 Ultra Dual

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Cài đặt > Bảo mật > Khoá màn hình > Mật khẩu.

Nhập một mật khẩu -> Nhấn Tiếp tục.

Nhập lại và xác nhận mật khẩu của bạn -> Nhấn OK.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU