Tải ứng dụng từ Google Play

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Nhấn vào biểu tượng Cửa hàng Play (Play Store) trên màn hình chủ

Đăng nhập Gmail nếu được yêu cầu

Tìm kiếm ứng dụng muốn tải về -> Cài đặt

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU