Quản lý và xem ứng dụng sử dụng pin trên Sony Xperia T2 Ultra Dual

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn biểu tượng Menu để vào bảng ứng dụng

Tìm và nhấn Cài đặt > Quản lý pin > Sử dụng pin.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU