Đặt hình ảnh cho liên lạc trong danh bạ Sony Xperia T2 Ultra Dual

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Chọn biểu tượng Menu để mở bảng ứng dụng, sau đó ấn biểu tượng danh bạ

Nhấn vào liên lạc mà bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấn biểu tượng Edit (hình cái bút)

Nhấn biểu tượng menu (ba chấm hàng dọc) và chọn cách mong muốn để thêm hình ảnh vào liên lạc -> sau khi thêm hình ảnh, chọn Đã xong.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU