Chức năng điểm phát sóng Wifi di động trên Sony Xperia T2 Ultra Dual

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Cài đặt > Khác… > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DÐ.

Nhấn Cài đặt điểm phát sóng Wi-Fi di động > Cấu hình điểm truy cập Wi-Fi.

Nhập thông tin SSID mạng ->  chọn loại bảo mật, nhập mật khẩu Wi-Fi bạn muốn đặt

Nhấn Lưu -> Nhấn và đánh dấu chọn hộp kiểm Điểm phát sóng WiFi di động để bắt đầu phát WiFi

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU