Quản lý và xem ứng dụng sử dụng pin trên Sony Xperia T2 Ultra Dual

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn biểu tượng Menu để vào bảng ứng dụng Tìm và nhấn Cài đặt > Quản lý pin > Sử dụng pin.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Sony Xperia T2 Ultra Dual

Tải ứng dụng từ Google Play

Nhấn vào biểu tượng Cửa hàng Play (Play Store) trên màn hình chủ Đăng nhập Gmail nếu được yêu cầu Tìm kiếm ứng dụng muốn tải về -> Cài đặt
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Sony Xperia T2 Ultra Dual

Thêm hẹn giờ báo thức trên Sony Xperia T2 Ultra Dual

Từ Màn hình Chủ, nhấn biểu tượng Menu để mở bảng ứng dụng Tìm và nhấn Báo thức và đồng hồ -> Nhấn biểu tượng dấu + Nhấn Thời gian và điều chỉnh thời gian bằng cách cuộn lên và xuống -> Nhấn Cài. Nếu muốn, h&at
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Sony Xperia T2 Ultra Dual

Sửa ảnh chụp bằng trình ứng dụng chỉnh sửa ảnh trên Sony Xperia T2 Ultra Dual

Khi đang xem ảnh chụp, chạm vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa ảnh (hình cái bút) để mở trình chỉnh sửa ảnh Từ trình chỉnh sửa ảnh, bạn có thể cắt bớt ảnh chụp,
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Sony Xperia T2 Ultra Dual

Thêm một số vào liên lạc từ nhật ký cuộc gọi trên Sony Xperia T2 Ultra Dual

Từ trình nhật ký cuộc gọi, tìm đến số bạn muốn thêm vào danh bạ Chạm và giữ số, sau đó nhấn Thêm vào Danh bạ. Nhấn tạo liên lạc mới -> Chỉnh sửa chi tiết liên lạc và nhấn Đã xong.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Sony Xperia T2 Ultra Dual

Tạo mật khẩu khóa màn hình trên Sony Xperia T2 Ultra Dual

Cài đặt > Bảo mật > Khoá màn hình > Mật khẩu. Nhập một mật khẩu -> Nhấn Tiếp tục. Nhập lại và xác nhận mật khẩu của bạn -> Nhấn OK.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Sony Xperia T2 Ultra Dual

Thêm liên lạc trong danh bạ Sony Xperia T2 Ultra Dual

Chọn biểu tượng Menu để mở bảng ứng dụng, sau đó ấn biểu tượng danh bạ Nhấn biểu tượng thêm liên lạc (có hình dấu +) Nhập hoặc chọn thông tin bạn muốn cho liên lạc -> hoàn tất -> Đã xong
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Sony Xperia T2 Ultra Dual

Đặt hình ảnh cho liên lạc trong danh bạ Sony Xperia T2 Ultra Dual

Chọn biểu tượng Menu để mở bảng ứng dụng, sau đó ấn biểu tượng danh bạ Nhấn vào liên lạc mà bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấn biểu tượng Edit (hình cái bút) Nhấn biểu tượng menu (ba chấm hàng dọc) và chọn cách mong muốn để thê
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Sony Xperia T2 Ultra Dual

Chức năng điểm phát sóng Wifi di động trên Sony Xperia T2 Ultra Dual

Cài đặt > Khác… > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DÐ. Nhấn Cài đặt điểm phát sóng Wi-Fi di động > Cấu hình điểm truy cập Wi-Fi. Nhập thông tin SSID mạng ->  chọn loại bảo mật, nhập mật khẩu Wi-Fi bạn m
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Sony Xperia T2 Ultra Dual

Thay đổi ngôn ngữ trên Sony Xperia T2 Ultra Dual

Từ Màn hình chủ, chọn biểu tượng Menu Tìm và nhấn Cài đặt > Ngôn ngữ & kiểu nhập > Ngôn ngữ. Chọn một tùy chọn -> Nhấn OK.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Sony Xperia T2 Ultra Dual

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU