Hướng dẫn thay đổi màu chủ đề trên Sony Xperia M5 Dual

vào ngày 16/05/2016 câu trả lời• 174 lượt xem

Để thay đổi màu của chủ đề, thực hiện như sau:

1. Từ màn hình ứng dụng, chọn "Cài đặt"

Hướng dẫn thay đổi màu chủ đề trên Sony Xperia M5 Dual

 

2. Tiếp theo chọn mục "Cá nhân hóa"

Hướng dẫn thay đổi màu chủ đề trên Sony Xperia M5 Dual

 

3. Chọn tiếp vào "Chủ đề"

Hướng dẫn thay đổi màu chủ đề trên Sony Xperia M5 Dual

 

4. Tích chọn vào màu muốn chọn cho chủ đề

Hướng dẫn thay đổi màu chủ đề trên Sony Xperia M5 Dual

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU