Hướng dẫn tăng chất lượng cuộc gọi trên Sony Xperia M5 Dual

vào ngày 16/05/2016 câu trả lời• 162 lượt xem

Chất lượng cuộc gọi sẽ tăng lên đáng kể nhờ tính năng lọc ồn và tăng âm lượng, nhất là trong hoàn cảnh có nhiều tạp âm. Để cài đặt, ta thực hiện như sau:

1. Từ màn hình ứng dụng, chọn "Cài đặt"

Hướng dẫn tăng chất lượng cuộc gọi trên Sony Xperia M5 Dual

 

2. Chọn tiếp vào mục "Cuộc gọi"

Hướng dẫn tăng chất lượng cuộc gọi trên Sony Xperia M5 Dual

 

3. Tại tab "Chung" hãy bật công tắc mục 2 mục "Tăng âm lượng loa" và "Khử tiếng ồn micro"

Hướng dẫn tăng chất lượng cuộc gọi trên Sony Xperia M5 Dual

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU