Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng trên Sony Xperia M5 Dual

vào ngày 16/05/2016 câu trả lời• 131 lượt xem

Để gỡ bỏ những ứng dụng không cần dùng đến nữa, ta thực hiện như sau:

1. Từ màn hình ứng dụng, chọn vào "Cài đặt"

Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng trên Sony Xperia M5 Dual

 

2. Chọn mục "Cài đặt"

Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng trên Sony Xperia M5 Dual

 

3. Nhấp chọn ứng dụng muốn gỡ bỏ

Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng trên Sony Xperia M5 Dual

 

4. Nhấp vào  "Gỡ cài đặt" để gỡ bỏ ứng dụng

Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng trên Sony Xperia M5 Dual

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU