Hướng dẫn dùng phím nguồn để kết thúc cuộc gọi trên Sony Xperia M5 Dual

vào ngày 16/05/2016 câu trả lời• 137 lượt xem

Có thể dùng phím nguồn để kết thúc cuộc gọi, thực hiện như sau:

1. Từ màn hình ứng dụng, chọn "Cài đặt"

Hướng dẫn dùng phím nguồn để kết thúc cuộc gọi trên Sony Xperia M5 Dual

 

2. Tiếp đó chọn mục "Khả năng truy cập"

Hướng dẫn dùng phím nguồn để kết thúc cuộc gọi trên Sony Xperia M5 Dual

 

3. Tích chọn mục "Nút nguồn kết thúc cuộc gọi"

Hướng dẫn dùng phím nguồn để kết thúc cuộc gọi trên Sony Xperia M5 Dual

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU