Hướng dẫn cài đặt thời tiết cho vị trí hiện tại trên Sony Xperia M4 Aqua

vào ngày 14/05/2016 câu trả lời• 294 lượt xem

Để kích hoạt thời tiết cho vị trí hiện tại của Xperia M4 Aqua, các bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Giữ tay vào một khoang trống bất kì trên màn hình chủ.

Hướng dẫn cài đặt thời tiết cho vị trí hiện tại trên Xperia M4 Aqua

 

Bước 2: Chọn mục Tiện ích và ứng dụng.

Hướng dẫn cài đặt thời tiết cho vị trí hiện tại trên Xperia M4 Aqua 3

 

Bước 3: Tìm tới Widget thời tiết, giữ tay vào và đặt lên màn hình chính.

Hướng dẫn cài đặt thời tiết cho vị trí hiện tại trên Xperia M4 Aqua 98

 

Bước 4: Chạm vào Widget thời tiết và thiết lập vị trí.

Hướng dẫn cài đặt thời tiết cho vị trí hiện tại trên Xperia M4 Aqua 345

 

Bước 5: Trở lại màn hình chính, thời tiết tại vị trí đã được cài đặt thành công.

Hướng dẫn cài đặt thời tiết cho vị trí hiện tại trên Xperia M4 Aqua 3456

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU