Hướng dẫn kích hoạt thời tiết theo vị trí trên Sony Xperia M4 Aqua Dual

vào ngày 27/05/2016 câu trả lời• 141 lượt xem

1. Ở màn hình chính, các bạn sẽ thấy Wiget Thời tiết. Chạm vào biểu tượng được đánh dấu trên ảnh chụp dưới để truy cập cửa sổ mới. Ở đây các bạn chọn Sử dụng vị trí của tôi.

Hướng dẫn kích hoạt thời tiết theo vị trí trên Sony Xperia M4 Aqua Dual

 


2. Trong cài đặt vị trí hãy chọn đồng ý với thao tác nhấn Cho phép. Wiget thời tiết sẽ tự động cập nhật theo vị trí cho bạn như trong hình.

Hướng dẫn kích hoạt thời tiết theo vị trí trên Sony Xperia M4 Aqua Dual

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU