Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên Sony Xperia M4 Aqua Dual

vào ngày 27/05/2016 câu trả lời• 235 lượt xem

1. Trong phần Cài đặt của máy kéo xuống phía dưới để tìm kiếm Tab Sao lưu và khôi phục cài đặt gốc. Truy cập Tab và trong cài đặt mới chọn Cài lại dữ liệu của nhà SX.

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên Sony Xperia M4 Aqua Dual

 

 

2. Ở cửa sổ cài đặt mới chọn Đặt lại điện thoại và sau đó ấn Đồng ý hoặc nhập mã PIN để khôi phục lại cài đặt gốc.

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên Sony Xperia M4 Aqua Dual

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU