Thêm bài hát vào danh sách nhạc trên Sony Xperia E1

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Từ màn hình chủ Walkman, duyệt tới bài hát hoặc album mà bạn muốn thêm vào danh sách nhạc.

Chạm và giữ tiêu đề bài hát hoặc album, sau đó nhấn Thêm vào -> Chọn danh sách nhạc bạn cần thêm bài hát -> OK

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU