Thay đổi ngôn ngữ trên Sony Xperia E1

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Từ Màn hình chủ, chọn biểu tượng Menu

Tìm và nhấn Cài đặt > Ngôn ngữ & kiểu nhập > Ngôn ngữ.

Chọn một tùy chọn -> Nhấn OK.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU