Thay đổi chuông thông báo tin nhắn trên Sony Xperia E1

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Truy cập vào trình nhắn tin bằng biểu tượng tin nhắn

Nhấn biểu tượng Menu (hình ba chấm hàng dọc), sau đó nhấn Cài đặt.

Để cài âm thanh thông báo, nhấn Âm báo thông báo và chọn một tùy chọn.

Đối với các cài đặt thông báo, hãy đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu vào các ô kiểm liên quan.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU