Mở khóa bằng khuôn mặt trên Sony Xperia E1

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Cài đặt > Bảo mật > Khoá màn hình.

Nhấn Mở khóa bằng Khuôn mặt, sau đó làm theo hướng dẫn trên thiết bị để chụp ảnh khuôn mặt bạn.

Sau khi chụp khuôn mặt bạn thành công, nhấn Tiếp tục.

Chọn một phương pháp mở khóa dự phòng và làm theo hướng dẫn trên thiết thị để hoàn thành thiết lập.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU