Mở khóa bằng khuôn mặt trên Sony Xperia E1

Cài đặt > Bảo mật > Khoá màn hình. Nhấn Mở khóa bằng Khuôn mặt, sau đó làm theo hướng dẫn trên thiết bị để chụp ảnh khuôn mặt bạn. Sau khi chụp khuôn mặt bạn thành công, nhấn Tiếp tục. Ch
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Sony Xperia E1-D2005

Tạo mật khẩu khóa màn hình trên Sony Xperia E1

Cài đặt > Bảo mật > Khoá màn hình > Mật khẩu. Nhập một mật khẩu -> Nhấn Tiếp tục. Nhập lại và xác nhận mật khẩu của bạn -> Nhấn OK.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Sony Xperia E1-D2005

Thêm liên lạc trong danh bạ trên Sony Xperia E1

Chọn biểu tượng Menu để mở bảng ứng dụng, sau đó ấn biểu tượng danh bạ Nhấn biểu tượng thêm liên lạc (có hình dấu +) Nhập hoặc chọn thông tin bạn muốn cho liên lạc -> hoàn tất -> Đã xong
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Sony Xperia E1-D2005

Đặt hình ảnh cho liên lạc trong danh bạ trên Sony Xperia E1

Chọn biểu tượng Menu để mở bảng ứng dụng, sau đó ấn biểu tượng danh bạ Nhấn vào liên lạc mà bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấn biểu tượng Edit (hình cái bút) Nhấn biểu tượng menu (ba chấm hàng dọc) và chọn cách mong muốn để thê
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Sony Xperia E1-D2005

Thay đổi chuông thông báo tin nhắn trên Sony Xperia E1

Truy cập vào trình nhắn tin bằng biểu tượng tin nhắn Nhấn biểu tượng Menu (hình ba chấm hàng dọc), sau đó nhấn Cài đặt. Để cài âm thanh thông báo, nhấn Âm báo thông báo và chọn một tùy c
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Sony Xperia E1-D2005

Chức năng điểm phát sóng Wifi di động trên Sony Xperia E1

Cài đặt > Khác… > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DÐ. Nhấn Cài đặt điểm phát sóng Wi-Fi di động > Cấu hình điểm truy cập Wi-Fi. Nhập thông tin SSID mạng ->  chọn loại bảo mật, nhập mật khẩu Wi-Fi bạn m
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Sony Xperia E1-D2005

Cách tạo danh sách nhạc trên Sony Xperia E1

Mở ứng dụng Walkman, chạm và giữ tên của album hoặc bài hát mà bạn muốn thêm vào danh sách nhạc. Trong menu mở ra, nhấn Thêm vào > Tạo danh sách nhạc mới -> Nhập tên cho danh sách nhạc và nhấn OK.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Sony Xperia E1-D2005

Thêm bài hát vào danh sách nhạc trên Sony Xperia E1

Từ màn hình chủ Walkman, duyệt tới bài hát hoặc album mà bạn muốn thêm vào danh sách nhạc. Chạm và giữ tiêu đề bài hát hoặc album, sau đó nhấn Thêm vào -> Chọn danh sách nhạc bạn cần th
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Sony Xperia E1-D2005

Thay đổi ngôn ngữ trên Sony Xperia E1

Từ Màn hình chủ, chọn biểu tượng Menu Tìm và nhấn Cài đặt > Ngôn ngữ & kiểu nhập > Ngôn ngữ. Chọn một tùy chọn -> Nhấn OK.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Sony Xperia E1-D2005

Thêm một số vào liên lạc từ nhật ký cuộc gọi trên Sony Xperia E1

Từ trình nhật ký cuộc gọi, tìm đến số bạn muốn thêm vào danh bạ Chạm và giữ số, sau đó nhấn Thêm vào Danh bạ. Nhấn tạo liên lạc mới -> Chỉnh sửa chi tiết liên lạc và nhấn Đã xong.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Sony Xperia E1-D2005

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU