Biến máy tính bảng thành điểm phát Wifi

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Nhiều cài đặt > USB internet & điểm truy cập.

 

 

Bước 2: Chọn Điểm truy cập Wi-Fi.

 

 

Bước 3: Kéo “ON”.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU