Biến máy tính bảng thành điểm phát Wifi

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Kết nối > Điểm truy cập Wi-Fi và chia sẻ internet > Điểm truy cập di động.

 

 

Bước 2: Kéo “ON”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU