Bật tính năng Menu hỗ trợ

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Menu hỗ trợ giúp cải thiện hỗ trợ cho người dùng gặp khó khăn khi sử dụng bằng tay bằng cách cung cấp các truy cập nhanh vào menu của các chức năng quan trọng.

 

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Thiết bị > Hỗ trợ > Thao tác và tương tác.

 

 

Bước 2: Chọn Menu hỗ trợ.

 

 

Bước 3: Kéo “Bật”, chọn “OK”.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU