Thiết lập mẫu khóa màn hình Samsung T705 - Tab S 8.4 inch

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Cài đặt → Màn hình khóa → Khóa màn hình → Mẫu hình.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU