Thiết lập khóa lật màn hình như Samsung T705 - Tab S 8.4 inch

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Chạm trên cùng màn hình kéo xuống >> Mở Quick Panel >> Xoay máy tính bảng chiều bạn muốn để khóa >> nhấn vào Auto Rotation(xanh lá – đã khóa hướng).

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU