Kích hoạt cài đặt tùy chọn nhà phát triển

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt hệ thống > Giới thiệu về điện thoại.

 

 

Bước 2: Chọn Th.tin phiên bản.

 

 

Bước 3: Chọn Số phiên bản liên tục 5 đến 7 lần.

 

 

Bước 4: Đến khi xuất hiện thông báo Bạn đã là nhà phát triển thì dừng lại.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU