Bật tính năng Google Dịch khi truy cập Chrome

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Chrome trên màn hình.

 

 

Bước 2: Chọn biểu tượng ba chấm ở góc phải màn hình chọn Settings.

 

 

Bước 3: Chọn Content settings.

 

 

Bước 4: Chọn Google Translate.

 

 

Bước 5: Kéo “ON”.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU