Hướng dẫn thay đổi kích thước font chữ trên Samsung Galaxy V Plus

vào ngày 23/05/2016 câu trả lời• 147 lượt xem

Bước 1: Vào Cài đặt

 

 

 

Bước 2: Chọn Màn hình

 

 

 

Bước 3: Chọn Kích thước font

 

 

 

Bước 4: Chọn kích thước bạn cần

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU