Hướng dẫn lưu số mới vào Danh bạ trên Samsung Galaxy V Plus

vào ngày 23/05/2016 câu trả lời• 152 lượt xem

Bước 1: Mở trình Danh bạ

 

 

 

Bước 2: Ấn vào biểu tượng dấu +

 

 

 

Bước 3: Nhập tên người cần lưu, ví dụ Linh

 

 

 

Bước 4: Nhập Số điện thoại người cần lưu

 

 

 

Bước 5: Ấn vào Lưu

 

 

 

Đã thành công

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU