Mua trước trả sau

       Hướng dẫn lưu số mới vào Danh bạ trên Samsung Galaxy V Plus

       vào ngày 23/05/2016 câu trả lời• 169 lượt xem

       Bước 1: Mở trình Danh bạ

        

        

        

       Bước 2: Ấn vào biểu tượng dấu +

        

        

        

       Bước 3: Nhập tên người cần lưu, ví dụ Linh

        

        

        

       Bước 4: Nhập Số điện thoại người cần lưu

        

        

        

       Bước 5: Ấn vào Lưu

        

        

        

       Đã thành công

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU