Hướng dẫn đặt mật khẩu bằng hình vẽ trên Samsung Galaxy V Plus

vào ngày 23/05/2016 câu trả lời• 168 lượt xem

Bước 1: Vào trình Cài đặt

 

 

 

Bước 2: Vào Màn hình khóa, chọn Khóa màn hình

 

 

 

Bước 3: Chọn Mẫu hình

 

 

 

Bước 4: Vẽ hình bạn muốn làm mật khẩu, chọn Tiếp tục

 

 

 

Bước 5: Vẽ lại mẫu hình, chọn Xác nhận

 

 

 

Bước 6: Đặt mã PIN dự phòng, bạn cần nhớ mã PIN này đề phòng quên hình vẽ, ở đây mình đặt 1234, chọn Tiếp tục

 

 

 

Bước 7: Nhập lại mã PIN, chọn OK

 

 

 

Bước 8: Chọn Hoàn tất

 

 

 

Từ giờ ai muốn mở máy của mày đều phải nhập màn hình khóa

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU