Mua trước trả sau

       Hướng dẫn đặt mật khẩu bằng hình vẽ trên Samsung Galaxy V Plus

       vào ngày 23/05/2016 câu trả lời• 187 lượt xem

       Bước 1: Vào trình Cài đặt

        

        

        

       Bước 2: Vào Màn hình khóa, chọn Khóa màn hình

        

        

        

       Bước 3: Chọn Mẫu hình

        

        

        

       Bước 4: Vẽ hình bạn muốn làm mật khẩu, chọn Tiếp tục

        

        

        

       Bước 5: Vẽ lại mẫu hình, chọn Xác nhận

        

        

        

       Bước 6: Đặt mã PIN dự phòng, bạn cần nhớ mã PIN này đề phòng quên hình vẽ, ở đây mình đặt 1234, chọn Tiếp tục

        

        

        

       Bước 7: Nhập lại mã PIN, chọn OK

        

        

        

       Bước 8: Chọn Hoàn tất

        

        

        

       Từ giờ ai muốn mở máy của mày đều phải nhập màn hình khóa

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU