Xác định vị trí và xóa sạch dữ liệu điện thoại của bạn bị mất

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập trình duyệt nhập google.com/android/devicemanager trên thanh địa chỉ.

 

 

Bước 2: Nhập tài khoản Google Play của bạn.

 

 

Bước 3: Chọn Đổ chuông hoặc Thiết lập Khóa và xóa thiết bị.

 

 

 

Lưu ý: Thiết bị của bạn cần được bật kết nối mạng 3G hoặc Wifi trong khi thực hiện.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU