Vô hiệu hóa các hiệu ứng động giúp tiết kiệm pin và tăng hiệu suất

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > General > Kéo xuống dưới cùng, chọn More.

 

 

Bước 2: Chọn Developer Options.

 

 

Bước 3: Chọn Window animation scale > Animation off.

 

 

Bước 4: Chọn Transition animation scale > Animation off.

 

 

Bước 5: Chọn Animator duration scale > Animation off.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU